W jakim jesteś obecnie wieku?
13 lub mniej lat 1.96%
1 1.96%
14 - 17 lat 23.53%
12 23.53%
18 - 21 lat 27.45%
14 27.45%
22 - 28 lat 33.33%
17 33.33%
29 - 34 lata 7.84%
4 7.84%
35 - 40 lat 1.96%
1 1.96%
41 - 46 lat 0%
0 0%
47 - 50 lat 1.96%
1 1.96%
51 lub więcej lat 1.96%
1 1.96%
Razem: 51 głosów 100%